Váš kontakt: Blanka Třísková Vlková
+420775011978

Vědecky prokázáno

Wissenschaft

Nový a patentem chráněný ošetřovací systém BEMER představuje nejlépe prozkoumanou a nejúčinnější fyzikální léčebnou metodu, jaká se v současnosti využívá v komplementární medicíně.
Nový signál BEMER byl dále rozvíjen a zaměřen na nejnovější poznatky o biorytmu místních a primárních regulačních procesů spojených s mikrocirkulací (fyzikální léčebnou metodou). Omezená nebo narušená mikrocirkulace orgánů je nyní stimulována ještě lépe než dříve.

Specifické dočasné pořadí a struktura signálů elektromagnetického pole s nízkou hustotou toku je rozhodující pro efektivní stimulaci mechanismu regulace mikrocirkulace.

BEMER je v EU oficiálně povolený medicínský produkt (CE0483) třídy Iia(93/42/EHS).

Během uplynulých 15 let vzniklo o terapii BEMER 46 publikací a 4 vědecké publikace, které jsou uvedeny v na PubMed.

Reference