Váš kontakt: Blanka Třísková Vlková
+420775011978

Reference

Váš partner

S fyzikální terapií cév BEMER si udržíte Vaši duševní výkonnost

Geistige leistung

Duševní kondice je úzce spojena s fyzickým zdravím. A
k tomu významně přispívá fyzikální terapie cév,
která zvyšuje pozitivní vliv zdravé a vyvážené stravy i
pravidelné fyzické aktivity. Fyzikální terapie cév
nemůže nahradit fontánu mládí, ale nabízí možnost i
se zvyšujícím se věkem zůstat psychicky svěží a vypořádat se s pracovními
a soukromými výzvami. to má za následek celkově
výrazné zlepšení kvality života.

Existuje vědecký důkaz terapie BEMER?

Za posledních 15 let bylo o terapii BEMER vydáno 46 publikací a dvanáct vědeckých studií publikovaných na PubMed.
Výsledky těchto zkoumání ukazují, že terapii BEMER lze připsat ochrannou a profylaktickou účinnost. Kromě toho početné dvojitě zaslepené studie prokázaly, že BEMER například působí v oblasti hojení ran, zlepšení výkonnosti a také regenerace.

Informujte se

Vaše kontaktní údaje

O duševním výkonu

Fontána mládí jako zdroj věčného mládí a zdraví?

Potřeba fontány mládí jako zdroje věčného mládí, zdraví a pokračující duševní výkonnosti je jistě stará jako lidstvo samo. Ale přestože je stejně krásná jako sen o fontáně mládí, nikdy se bohužel nesplní. Příroda stanovila přirozenou hranici délky života. Rozhodující roli přitom hraje srdce jako ústřední orgán kardiovaskulárního systému. Neúnavně a nepřerušovaně čerpá a distribuuje krev v našem těle každou minutu, každou hodinu, každý den ‒ od narození až do naší smrti. U dospělých je srdeční frekvence (počet tepů za minutu) přibližně 60 až 80 tepů. Při každém srdečním tepu se do aorty čerpá asi 60 až 70 mililitrů krve. Jestliže se při výkonu srdce předpokládá průměrná střední délka života 70 let, pak je celkem transportováno množství 200 až 250 milionů litrů krve, za využití 2,5 miliardy srdečních tepů. K tomu, aby tělo mohlo poskytnout tento výkon, hraje mikrocirkulace zásadní roli.

Význam mikrocirkulace

Mikrocirkulace má pro organismus velký význam. Je důležitým rezervoárem krve, ovlivňuje krevní tlak, podporuje výměnu tepla a transportuje kyslík a živiny k buňkám. Na oplátku jsou z buněk odváděny odpady a toxiny. Mikrocirkulace je tedy částí krevního oběhu, který se odehrává v nejmenších cévách (krevní kapiláry, arterioly, venuly). Přesto i zde platí také přirozená omezení, protože výkonnost mikrocirkulace klesá s rostoucím věkem. S tím souvisí také zhoršení duševního výkonu. Sem patří vnímání, paměť, učení, řešení problémů, pozornost a kreativita. I když o tom mnoho lidí neví, pokles duševního výkonu často začíná již ve třetí dekádě života, byť většinou bez povšimnutí. První známky se projevují klesající koncentrací a psychickou odolností, tedy příznaky, které mohou mít v naší výkonnostní společnosti fatální následky. To se však týká nejen profesionálního života, ale také soukromé a mezilidské sféry, protože i zde hraje důležitou roli duševní rovnováha. Je to obzvláště fatální, pokud narušení mikrocirkulace poškozuje už během vzdělávání nebo studia.

Lze duševní výkonnost díky zlepšené mikrocirkulaci pozitivně ovlivnit?

Mikrocirkulace je přirozený proces, který může být pozitivně ovlivněn řadou faktorů. Příklady zahrnují zdravou a vyváženou stravu, přiměřený a klidný spánek a spoustu pohybu. Ale příliš často tyto faktory působí proti vlivům naší bohaté společnosti: trvalému tlaku na výkon, delším pracovním životům, stále se zvyšujícímu pracovnímu a každodennímu stresu, znečištění ovzduší, toxinům v životním prostředí a hluku. Přidejte nikotin, alkohol nebo léky a mikrocirkulace je velmi ohrožena. Vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol nebo cukrovka jsou také typickými faktory narušené mikrocirkulace. Výsledek: Omezená nebo narušená mikrocirkulace může způsobit, že buňky stárnou rychleji, a přispět k oslabení imunitního systému, k zvýšené náchylnosti k infekcím, ke zhoršené obranyschopnosti proti volným radikálům a ke zhoršení duševního výkonu. Celkově je zhoršená mikrocirkulace příčinou mnohých nepohodlí a nemocí. Zhoršený průtok krve v mikrocévách se může projevit mnoha různými obtížemi. Například pokud je ovlivněn průtok krve mozkem, může to vést ke ztrátě paměťové a koncentrační výkonnosti. Ale i útoky závratí nebo zvonění v uších mohou být následky narušené mikrocirkulace. Nakonec však oběhové poruchy v mikrovaskulární síti postihují celé tělo, a tím ovlivňují naše zdraví a výkonnost velmi rozhodujícím způsobem. Nejsou postiženy pouze starší osoby, ale i lidé mladšího věku, pokud jsou přítomny rizikové faktory. Taková situace může rychle vést k vážným problémům, protože zejména na mladé lidi jsou kladeny vysoké nároky na duševní výkon a mentální sílu ve stále náročnějším profesním prostředí. Koncentrace a pozornost, schopnost řešit problémy, hledání slov a schopnost dedukce jsou důležité ve všech oblastech života.

Věk a duševní výkonnost

Od přibližně 30 let věku dochází k poklesu výkonu. Svědčí o tom křivky průměru, které byly stanoveny inteligenčními testy. Duševní výkonnost se zvyšuje až do věku 16 let. Mluví se také o inteligenci, která není založena na znalostech, ale spíše na schopnosti logicky přemýšlet a řešit problémy. Na této úrovni zůstane duševní výkonnost přibližně 10 až 15 let, dokud nezačne přibližně od věku 30 let neustále klesat. Nicméně bez ohledu na věk je důležité jednat, když se objeví první poruchy duševní výkonnosti, zejména pokud jsou způsobeny poruchou nebo zhoršením mikrocirkulace.

Je důležité jednat, když je zhoršena mikrocirkulace.

Rozhodně není snadné změnit svůj životní styl tak radikálně, aby byla mikrocirkulace pozitivně ovlivněna. A stejně jako fontána mládí zůstává snem, i nadále jsme vystaveni negativním vlivům prostředí. Přesto bychom neměli rezignovat, protože i v oblasti mikrocirkulace dosáhla lékařská technologie pokroku, který byl před několika desetiletími nemyslitelný. Milníky v oblasti fyzikální terapie cév byly stanoveny skupinou BEMER GROUP. Na základě dlouholeté práce byly získány průkopnické poznatky o biorytmice místních a nadřazených regulačních procesů mikrocirkulace. Tyto poznatky byly začleněny do fyzikální terapie cév BEMER. Tato terapie cév podporuje přirozenou reaktivitu imunitního systému, aktivuje samoléčebné síly posilováním tělu vlastních regulačních mechanismů, a tím podporuje hojení ran a zranění, stejně jako všechny regenerační procesy v organismu. Výše zmíněné procesy koncentrace a pozornosti, schopnost řešit problémy, hledání slov a schopnost dedukce jsou také pozitivně ovlivněny fyzikální terapií cév BEMER. Podstata fyzikální terapie cév BEMER spočívá ve vícerozměrné signální struktuře, která efektivně stimuluje omezenou, resp. narušenou mikrocirkulaci. To podporuje nejdůležitější tělesné regulační mechanismy pro procesy hojení, zotavení a regenerace. Příčinně ovlivní fyzikální terapie cév zlepšení mikrocirkulace.

Jaké zdravotní stavy narušené mikrocirkulace mohou být pozitivně ovlivněny fyzikální terapií cév?

Významných úspěchů fyzikální terapie cév bylo dosaženo u – bolestí zad, – zlomenin kostí, – infekcí, – poruch metabolismu, – vyhoření, – stresových onemocnění, – poruch imunitního systému a – překyselení . S tím přichází také znatelné zlepšení duševní výkonnosti. I když to nemusí být nutně spojeno s primárním onemocněním, je to faktor, který významně ovlivňuje kvalitu života člověka.

Zdraví a zdravotní prevence

Zdraví je cenným zbožím a důležitým předpokladem pro pohodu a spokojenost. Přitom je zdraví darem, o který by se mělo pečovat a starat. Mnoho lidí ovšem bohužel pozná hodnotu tohoto daru teprve tehdy, když onemocní. Přitom můžeme sami hodně přispět k uchování našeho zdraví, protože mnoha nemocem bylo možné v začátku zabránit. Cílenou zdravotní prevencí lze pečovat o zdraví a podporovat ho, případně dokonce do vysokého stáří. A i když je člověk nemocný, lze zmírnit mnoho dopadů nemocí, jestliže člověk dostatečně brzy rozpozná jejich rizika. A u mladých lidí? U nich je to tak fatální, jak zní následující poznatek: Mnoho lidí se pojistí již v mládí proti mnoha rizikům, jako například proti úrazům, proti možné stráně blahobytu ve stáří, proti nezaměstnanosti, proti rizikům souvisejícím s dovolenou a proti mnohému dalšímu. Ale v těchto případech se jedná zpravidla o pojištění monetárních rizik. Zdravotní prevence zůstává ovšem příliš často stranou, ačkoliv existuje mnoho lékařských možností pro její provádění. Bohužel se příliš často zapomíná na známou lidovou zásadu: Prevence je lepší než léčba! Přitom se ukazuje, že je zdravotní prevence na první pohled relativně jednoduchá: Zdravá strava, hodně pohybu, přiměřené odreagování, hodně spánku, vzdání se jedovatých pochutin, předcházení stresu a duševní nerovnováze a pozitivní životní postoj jsou důležité faktory zdravotní prevence a nabízí dobrou šanci, jak zůstat fit až do vysokého stáří. Ale je také důležité provádět zdravotní prevenci v oblasti krevního oběhu. Proč je tomu tak? Dobře fungující krevní oběh našeho organismu je důležitým základem pro vitalitu, výkonnost, zdraví a pohodu. Pouze s dobře fungujícím krevním oběhem je zaručen dostatečný přívod živin a kyslíku do buněk stejně jako odvod toxinů a produktů látkové výměny z buněk. Tedy včasná zdravotní prevence platí také pro oblast krevního oběhu.

Dobrý krevní oběh jako jeden z faktorů zdravotní prevence

Naše krev zásobuje všechny naše orgány, klouby a svaly, tedy každou buňku těla, kyslíkem a živinami. Takže proto je dobrý krevní oběh základním předpokladem pro zachování si všech tělesných funkcí, a tak rozhodující pro náš život. Celkově je dobrý krevní oběh v našem kardiovaskulárním systému nezbytný pro zachování nebo obnovu našeho zdraví. Mikrocirkulace přitom hraje klíčovou roli jako hlavní část celkového krevního oběhu. Již menší poruchy mikrocirkulace v jednotlivých orgánech mají významný vliv na každodenní život. V rámci zdravotní prevence by se také měla věnovat pozornost varovným signálům, které naznačují špatný nebo omezený krevní oběh mikrocirkulace. Existují mnozí, kteří mají například neustále studené ruce, mravenčení, pocit necitlivosti nebo bolesti v nohou, bolesti v oblasti hýždí a stehen, problémy s chůzí, ataky migrén, potíže se soustředěním, zvonění v uších, poruchy spánku a častou únavu. Ale co je to mikrocirkulace? Níže naleznete snadno pochopitelné vysvětlení.

Zdravotní prevence a mikrocirkulace

V oblasti mikrocirkulace se odehrává jak zásobování živinami, tak kyslíkem, stejně jako odvádění odpadů a toxinů tkáně, které jsou iniciovány krevním oběhem. Narušená mikrocirkulace naopak znamená nedostatečné zásobování buněk s důsledky od stárnutí buněk až po jejich smrt. Dobrý krevní oběh mikrocirkulace to však může neutralizovat. Výchozím základem krevního oběhu mikrocirkulace je srdce. Srdce si lze dobře představit jako motor nebo čerpadlo oběhu. Přitom levá srdeční komora čerpá krev v tělesném oběhu, pravá srdeční komora čerpá krev do plicního oběhu. Z levé srdeční komory vychází hlavní tepna těla ‒ aorta. Z aorty se odděluje řada dalších velkých tepen, které se dále rozvětvují a jejichž průměr se stále zmenšuje. Na konci jsou kapiláry, také nazývané vlásečnice, velmi malé cévy organismu. Oblast kapilár, stejně jako části krátce před nimi a po nich, se označují jako mikrocirkulace. Okolo tří čtvrtin krevního oběhu u lidí se odehrává v oblasti mikrocirkulace. K dalšímu porozumění je třeba vědět, že všechny cévy lidského organismu (s výjimkou kapilár) jsou obklopeny svalovými vrstvami. Když se svaly stáhnou, stlačí cévu a krev se snaží uhnout. Neexistuje však žádná cesta zpět do aorty, protože tam působí tlak srdce. Takže krvi zůstává pouze cesta vpřed kapilárou. Rytmické napínání a uvolňování svalů obklopujících cévy v mikrocirkulaci se označuje jako vazomotorika (cévní pohyb). U zdravého člověka to obnáší tři až pět cévních pohybů za minutu, u nemocného člověka tedy méně. V rámci příliš nízkých cévních pohybů se buňky a tkáně již nezásobují ani neodvádí odpad podle potřeby a dlouhodobě se snižuje fyzická a duševní výkonnost. Mohou také vzniknout bolesti, nepohodlí a nemoci. Aby se tomu předcházelo, vyplatí se, v rámci zdravotní prevence, ale také jako doprovodná léčba pro již vzniklé poškození zdraví, hledat způsob, jak zlepšit omezený průtok krve do nejmenších krevních cév a podporovat dobrý krevní oběh. Při hledání takové možnosti zdravotní prevence a léčby oběhových poruch je nutno na tomto místě zmínit fyzikální terapii cév BEMER. Zdravotní prevence a zmírňující opatření prostřednictvím fyzikální terapie cév BEMER Narušená mikrocirkulace může způsobit, že buňky stárnou rychleji, a je příčinou mnohých nepohodlí a nemocí. Pravidelné použití fyzikální terapie cév BEMER účinně působí proti těmto procesům. Také v rámci zdravotní prevence může mít tato terapie cenný přínos. Podstata fyzikální terapie cév BEMER spočívá ve vícerozměrné signální struktuře, která dokáže efektivně stimulovat omezenou, resp. narušenou mikrocirkulaci. Tímto způsobem jsou podporovány nejdůležitější fyzické regulační mechanismy pro zdravotní prevenci, hojivé a regenerační procesy. Přitom se oblasti aplikace fyzikální terapie cév BEMER nacházejí v mnoha oblastech, nejen pouze ve zdravotní prevenci. Tak může být terapie v rámci zdravotní profylaxe nasazena pro doplňkovou léčbu v případě onemocnění, k posílení imunitní reakce a k aktivaci samoléčebných schopností. Stejně tak může mít terapie pozitivní vliv na celkovou pohodu, zdraví a zlepšení spánku. Tak je například spánkový program BEMER v rámci fyzikální terapie cév BEMER velmi účinnou metodou léčby mikrocirkulačních kompenzačních poruch spojených s různými poruchami spánku. To je o to důležitější, jelikož klidný a zdraví spánek bude mít vliv nejen na celkovou pohodu a výkonnost, ale i na kvalitu života. Pro mladší osoby je jistě zajímavá rovněž optimalizace mentální výkonnosti, kterou lze dosáhnout stimulací mikrocirkulace prostřednictvím fyzikální terapie cév BEMER. A ve sportovní oblasti? Také pro sportovce, ať už to jsou amatérští nebo profesionální, může mít terapie BEMER příznivý účinek. Například v oblasti profesionálního sportu je mimořádně důležitá nejen zdravotní prevence (mnoho kariér profesionálních sportovců bylo přerušeno nedostatkem zdravotní prevence nebo došlo k předčasnému ukončení), ale díky pozitivnímu vlivu fyzikální terapie cév BEMER na mikrocirkulaci může být zkrácena doba zotavování, a tím i rozšířeny tréninkové celky. Sportovním zraněním lze zabránit v rámci zdravotní prevence, a pokud k nim přesto došlo, lze jejich léčbu urychlit.