Váš kontakt: Blanka Třísková Vlková
+420775011978

Reference

Váš partner

Léčba přípravkem BEMER k rychlému zhojení natrženého vaziva

Baenderrisse

Zde je třeba nejprve rozlišovat mezi akutní léčbou a následnou léčbou. V případě akutní léčby by mělo být jako první opatření ochlazeno vzniklé opuchnutí, aby ustoupilo. Obvykle bude dostačujících asi 15 až 20 minut. Kromě toho by mělo být zraněné místo vyvýšeno.
To rovněž snižuje průtok krve, a tím snižuje bolesti. Kromě toho se doporučuje použití kompresního obvazu. Do následné léčby by měl být zahrnut i lékař, a to hlavně proto, že natržené vazivo se často nedá laicky odlišit od podvrtnutí nebo natažení vazu. Lékař se poté rozhodne, zda je nutná operace, nebo zda může být natržené vazivo vyléčeno neoperativními konzervativními metodami.
V případě chirurgického zákroku jsou postižené vazy buď spojeny, nebo mohou být nahrazeny jinými tělu vlastními šlachami. Konzervativní léčba se provádí pomocí následných pohybových cvičení a svalového tréninku. Jsou však také zvažovány případné podpůrné obvazy a možná i sádrový obvaz.
U procesu léčení samotného natrženého vaziva, ať již v rámci konzervativní metody nebo po operativním zákroku, je třeba trpělivost. Nicméně kromě případně nezbytných fyzioterapeutických cvičení hraje v tomto procesu důležitou roli zlepšení krevního oběhu.
To zlepšuje přísun živin v postižené oblasti, čímž přispívá ke snížení zánětu a podporuje proces léčení po natržení vaziva. Zvláště vhodné pro tento účel je použití fyzikální terapie cév BEMER. Ta aktivuje samoléčebné síly, a tím podporuje hojení ran a zranění, včetně těch, které jsou způsobeny natrženým vazivem.
Vícerozměrová struktura signálu v rámci terapie elektromagnetickým polem účinně stimuluje omezenou nebo narušenou mikrocirkulaci, a tak podporuje nejdůležitější tělesné regulační mechanismy pro procesy hojení, zotavení a regenerace. Podpora regeneračního procesu fyzikální terapie cév BEMER je podložena řadou studií, které vedly k vědeckému důkazu terapie BEMER. Například terapie BEMER dosahuje zlepšení mikrocirkulace, která má také pozitivní vliv na proces léčení natrženého vaziva a může zkrátit dobu léčení po natržení vaziva.

Vědecký důkaz o účinnosti fyzikální terapie cév BEMER

V četných studiích a observačních studiích bylo možno poskytnout jasný vědecký důkaz o účinnosti fyzikální terapie cév BEMER. Mimo jiné bylo možné zjistit zvýšení využití kyslíku v tkáních až o 30 procent.
To je přesně ten rozhodující účinek možnosti fyzikální terapie, a to i v případě poruch regenerace nebo rehabilitace. Není tedy opovážlivé říci, že fyzikální terapie cév BEMER může být považována za milník ve fyzikální terapii cév tím, že má významný přínos pro krevní oběh, a tím i regeneraci a zlepšení výkonu cév.

Informujte se

Vaše kontaktní údaje

O natrženém vazivu

Natržení vnějšího vazu v horní části kotníku

Horní kotník spojuje chodidlo a holeň. Přitom kotník stabilizuje několik vazů. Vnější vaz se skládá ze tří částí: nejprve vnější vaz, který se táhne od lýtkové kosti k hlezenní kosti a patní kosti. Navíc je vaz na vnitřním kotníku a vaz, který spojuje holenní kost a lýtkovou kost. Natržení vnějšího vazu v horní části kotníku patří k nejčastějším natržením vazů způsobeným sporty (asi 20 procent všech sportovních zranění). Klasickou příčinou těchto natržení vazů je přetočení chodidla dovnitř.

Natržení postranního vazu na koleni

Natržení postranního vazu na koleni je buď trhlina vnějšího, nebo vnitřního vazu, nebo obou vazů. Na koleni samotném se vedle svalů a šlach nachází také vnitřní vaz a vnější vaz, které slouží ke stabilizaci kolenního kloubu. Při natržení postranního vazu na koleni se natrhne jeden, nebo oba vazy, a kolenní kloub ztratí svou stabilitu. Často se přitom postranní vazy zcela utrhnou. Příčinou toho je obvykle rychlý, náhlý pohyb kolena. K natržení postranního vazu na koleni často dochází při sportu. Ale i lidé, kteří se pohybují méně a navíc trpí nadváhou, jsou vystaveni zvýšenému riziku natržení postranního vazu na koleni. Rizikovým faktorem je také špatná tkáňová perfuze. Natržení postranního vazu na koleni je mimořádně bolestivé. Napohled rozeznatelné je potom natržení, kdy roztržené vazy krvácejí. Výsledkem je, že krev vtéká do tkáně kolem kolenního kloubu, což způsobuje otok a vzniká modré zbarvení kolem kolena.

Natržení křížového vazu na koleni

Za svůj název vděčí křížové vazy svému průběhu: Přecházejí přes sebe navzájem. Jedná se o přední a vnější křížový vaz. Spojují stehno a holeň v kolenním kloubu. Přední křížový vaz probíhá od přední hlavy holenní kosti k vnější stehenní kosti a zadní křížový vaz probíhá od zadní hlavy holenní kosti k vnitřní kosti stehna. Zde má přední křížový vaz úlohu zabránit posunu holeně vpřed vůči stehnu. Zadní křížový vaz však má omezit pohyby holeně směrem dozadu. Příčinami natržení křížového vazu v koleni je obvykle náhlé otočení v kolenním kloubu během zatížení. Tyto natržené vazy patří mezi typická sportovní zranění, která však mohou nastat i bez nepřátelských vnějších sil.

Natržené vazivo v lokti

Loket se skládá ze tří kostí (vřetenní, loketní a ramenní) a svalů, šlach a vazů, které je spojují. Fyzicky loket slouží k polohování ruky a k nesení nákladu. V důsledku zranění (například u sportovců, kteří provozují sporty, které zatěžují loket, jako jsou tenis nebo golf) může dojít k natržení vaziva v lokti. Ale také pád na nataženou paži nebo pád vedoucí k náhlému překroucení v lokti může způsobit natržení vaziva. Kromě toho není neobvyklé, že může dojít kvůli normálnímu opotřebení kloubu v průběhu života bez zvláštního důvodu k natržení šlach a vaziva. To platí zejména tehdy, když po delší čas dochází ke špatnému prokrvování tkání.

Natržený vaz na palci

K natrženému vazu na palci často dochází kvůli účinkům síly, třeba když je násilně odtažen. Vzhledem k tomu, že to není neobvyklé při pádech na lyžích, tento druh natrženého vaziva dostal jméno „lyžařský palec“. Ale natržený vaz na palci také často vzniká při míčových sportech, jako jsou házená či volejbal, nebo u bojových umění. K natržení vazu na palci může rovněž dojít, když člověk na něčem uvázne s palcem v pohybu. Natržení vazu na palci postihuje zejména postranní vaz palce. Natržený vaz na palci je patrný kvůli bolestem a otoku ‒ často postižení slyší v průběhu poranění lupnutí. Následně již palec není tak stabilní jako před zraněním a lze jej odklopit dále než v normálním stavu. Také již nelze palcem správně chytat, přičemž pokus o to je bolestivý.

Natržené vazy v zápěstí

Zápěstní kůstky umístěné v zápěstí jsou stabilizovány komplexní strukturou vazivového systému. Tato stabilita je také nutná, aby byla vyloučena nesprávná zatížení kloubních ploch a zápěstí bylo možné bez bolesti zatížit v každé poloze. Zranění vazů v zápěstí vedou k nestabilitě a následnému předčasnému opotřebení zápěstí. Příčinou natržení vazů v zápěstí bývá většinou nehoda s pádem na ruku. Neléčené natržení vazů v zápěstí vede k narušení mechanismu zápěstí, a dokonce se někdy může vyvinout v artrózu zápěstí. Typické pro natržení vazů v zápěstí jsou bolesti v oblasti zápěstí s otokem. Přitom je zpravidla omezena pohyblivost zápěstí.