Váš kontakt: Blanka Třísková Vlková
+420775011978

Reference

Váš partner

Podpora při artróze

Arthrose

Různé zdravotní problémy, včetně artrózy, nejsou způsobeny obecným selháním regulačních systémů organismu.
Ne, opak je pravdou. Regulační systémy fungují ‒ ale na nesprávném místě, v nesprávném čase nebo se změněnou biorytmikou.
Z tohoto důvodu musí být cílem jakéhokoli terapeutického postupu stimulovat vlastní regulační mechanismy těla, které samy o sobě regulují poruchu prostřednictvím přirozeně zavedených mechanismů.

Léčba artrózy

Nová a moderní fyzikální terapie cév BEMER nabízí možnost v případě poruchy nebo nemoci stimulovat nejdůležitější regulační mechanismy mikrocirkulace komplexním způsobem.
Pokud jde o regulaci tkáňové perfuze a její nadřazené nervové a humorální regulace, nejmodernější poznatky nabízejí slibnou cestu k použití biorytmicky definovaných signálních stimulů pro vyvolání fyzikální stimulace omezené nebo narušené orgánové perfuze.

Léčivé procesy u artrózy

Fyzikální terapie cév BEMER je doplňkovou léčbou a slouží jako důležitý základ pro léčebné procesy při degenerativních onemocněních pohybového aparátu.
Podporuje obnovu potřebné péče o postižené tkáňové buňky, a podporuje tak úlevu od bolesti u artrózy.
Cílená léčba jednotlivých oblastí se však musí provádět pomocí současného fyzikálně-terapeutického nebo léčebného opatření. Ale tato opatření jsou sama o sobě méně úspěšná nebo zcela neúspěšná.

Informujte se

Vaše kontaktní údaje

O artróze

Artróza

Termín „artróza“ označuje destrukci chrupavkové vrstvy kloubu a výslednou změnu kosti. Artróza je nejčastějším onemocněním kloubů. Pacienti ztrácejí schopnost se bezbolestně pohybovat. Klouby bolí, otékají a zaněcují se. Většinou jsou postiženy kyčle, kolena a ruce, ale mohou onemocnět i všechny ostatní klouby.

Klouby a jejich úlohy

Klouby provádí každý den tisíce pohybů. Pohyby jsou uvolňovány a zlepšovány synoviální tekutinou, která se vytváří uvnitř sliznice kloubu. Těžké a náhlé pohyby jsou tlumené kloubní chrupavkou ‒ jako u tlumiče nárazů. Klouby provádějí důležité pohyby a zabraňují nechtěným pohybům, takže je kloub zajištěn.

Různá stádia artrózy

V počátečních stádiích artrózy dochází k poškození chrupavky, zpočátku omezenému na malou plochu asi dva čtvereční centimetry. Zpočátku je poškození v povrchové vrstvě chrupavky stále na povrchu, v průběhu onemocnění je na rentgenovém snímku nejprve vidět zhutnění kosti. Bez změn v kostech dochází k poškození chrupavky, avšak bez artrózy. Často mezi počátkem a pozdním stádiem artrózy uplyne mnoho let, které jsou také označovány jako mezistupně. Změna kloubu je silnější než v raném stádiu, ale menší než v pozdním stádiu. V pozdějším stádiu je chrupavka kloubu nejen poškozená, a tak nemocná, dokonce je zcela chybějící a odřená. Nyní se tře nezakrytá kost přímo o kost na opačné straně, prostor kloubu již neexistuje. V pozdním stádiu je kost těžší a hustší, což je zřetelně viditelné i na rentgenovém snímku. Na okrajích kloubů se nacházejí zkostnatělé, velké hroty, které rozšiřují kloub. Hroty mohou během určitých pohybů bolet a bolest může vyzařovat do jiných částí těla.

Příčiny artrózy

Odborníci naznačují, že u asi 50 procent pacientů, kteří trpí artrózou, je příčinou mechanické namáhání. U cca 30 procent pacientů se artróza vyvinula jako pozdější následek úrazu, například v domácnosti, v dopravě, při sportu nebo na pracovišti. Pouze u 20 procent je příčina v chybném postavení nebo slabosti kloubů, což se objeví již v mládí.

Frekvence artrózy

Artróza je číslo jedna mezi kloubními onemocněními. Kolem pěti milionů Němců trpí touto nemocí ‒ tendence je stoupající. Asi dva miliony lidí v Německu bolí každý den klouby, jako například v kyčlích a kolenech. Mohou být ale postiženy také všechny ostatní klouby. Mladí lidé trpí artrózou méně než starší lidé. Pouze u cca čtyř procent dvacetiletých se vyskytují artrózní změny kloubů, zato ale u více než 80 % lidí ve věku nad 70 let. Artróza může mít různé druhy. U kyčelních kloubů jsou stejnou mírou dotčeni muži i ženy. V případě kloubů na prstech a kolenních kloubů ovšem trpí artrózou dvakrát tolik žen než mužů. Pouze v Německu má více než dva miliony lidí umělý kloub. Ročně je voperováno cca 12 000 umělých ramenních kloubů, 200 000 umělých kyčelních kloubů a 150 000 umělých kolenních kloubů.

Následky artrózy

Následky artrózy zahrnují mimo jiné bolest, zhuštění, deformace, záněty a ztuhnutí kloubu. Problémy nastávají postupně a v průběhu let zesilují. Obzvlášť po delší fázi klidu mají postižení pacienti pocit ztuhnutí a bolesti. Když se trochu hýbou, většinou se to zlepší. Mnoho pacientů má pocit, že jsou jejich šlachy příliš krátké, a proto že nemohou propnout klouby. S pokračující nemocí jsou jejich klouby stále více ztuhlé a méně pohyblivé. Každý nejmenší pohyb je spojený se silnými bolestmi, které se vyskytují i ve fázi klidu, čímž je narušen spánek. Postupně dochází k poškození stále větších částí kloubu. Vaziva, chrupavky, šlachy a kosti se postupně mění.

Náklady pro zdravotní systém

Jen v Německu je každý rok vynaloženo více než sedm miliard eur na léčbu artrózy. Tak představují nemoci kloubů a kostí pro zdravotní systém třetí nejvyšší nákladovou položku.

Léčba artrózy

Cílem jakékoli léčby je dosažení osvobození od bolesti a obnovení svobody pohybu. Rozlišuje se mezi operativní a konzervativní léčbou. Při konzervativní léčbě je nejdůležitějším krokem odlehčení nemocného kloubu a jeho ochrana před dalším přetížením nebo chybným zatížením. Využívá se také fyzikální terapie a fyzioterapie. Tím dojde k posílení svalstva a jsou podepřeny klouby. K medikamentózní léčbě patří podávání léků mírnících zánět a ulevujících od bolesti. V těžkých případech se podává také kortizon, přičemž je třeba obzvlášť zohlednit vedlejší účinky.

Operativní zákrok při artróze

Má pacient trvale silné bolesti a nemůže se skoro hýbat, je často žádoucí operativní zákrok, při kterém se většinou voperuje umělý kloub.

Fyzikální terapie cév BEMER

Fyzikální terapie cév BEMER je moderní terapie, která zlepšuje omezený krevní oběh nejmenších krevních cév a tím podporuje tělu vlastní regenerační a samoléčebné procesy. Vědecky ověřený, účinný proces tak zajišťuje zásobování a odvod buněk tkání a orgánů. Pomocí elektromagnetického pole se přenáší specifické stimulační signály do těla. Ty jsou ale směřovány pouze na autorytmický pohyb nejmenších cév a nelze je zaměňovat s vědecky neověřenými terapiemi magnetického pole. Také světelná sprcha s nespecifickým účinkem nesmí být zaměněna s cílenou laserovou terapií, přestože oba procesy využívají světlo jako fyzikální prostředek.