Váš kontakt: Blanka Třísková Vlková
+420775011978

Reference

Váš partner

Terapie cév pro svépomoc při vyhoření

Burnout

Fyzikální terapie cév BEMER stimuluje čerpací pohyb nejmenších cév pomocí elektromagneticky přenášených stimulačních signálů. Tak se může krevní tok v oblasti mikrocirkulace opět normalizovat. Buňky těla jsou opět lépe zásobovány a mohou plnit své různé úkoly. Celkově fyzikální terapie cév BEMER podporuje tělesné regulační mechanismy regeneračních a rehabilitačních procesů. Terapie může být použita například jako uklidňující opatření:

  • lepší zásobování orgánů a tkání, a tím regenerace
  • podpora imunitního systému
  • zvýšení fyzické výkonnosti
  • zvýšení duševní výkonnosti
  • tvorba fyzických a duševních výkonnostních rezerv

Léčba podporuje krevní oběh v nejmenších cévách, a tím podporuje tělo při základních úkolech, jako jsou zotavení, spánek a regenerace, stejně jako při tvorbě fyzických a duševních výkonnostních rezerv. To není příspěvek v souvislosti se svépomocí při vyhoření, který by se měl podceňovat.

Informujte se

Vaše kontaktní údaje

O vyhoření

Převálcován každodenním životem? Cesta k vyhoření

Když přijde na nedávné studie OECD, museli bychom být my Němci docela spokojení, protože to v Německu nikdy nešlo tak dobře jako dnes. Zatímco mnohé krizové země trpí rekordní nezaměstnaností, v Německu více než 42 milionů lidí vydělává na živobytí ‒ tolik jako nikdy předtím. Nejen, že počet zaměstnanců narostl oproti předchozím letům, ale zvýšil se i příjem. Zatímco v eurozóně v letech 2007 až 2013 příjem domácností očištěný o inflaci klesl cca dvě procenta, v Německu za stejné období stoupl asi o čtyři procenta. Co ale není uvedeno ve studii, je cena, kterou mnoho lidí platí za svou prosperitu. Nedostatek času, tlak termínů a přílišný tlak na výkonnost se zdají být atributy mnohých pracovišť. To je převzato ze „Zprávy o stresu v Německu za rok 2012“ Spolkového úřadu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BAuA). Pro studii bylo v celém Německu dotazováno téměř 18 000 pracovníků na psychologické požadavky, zatížení a důsledky stresu jejich každodenní práce. Každý druhý Němec se cítí v práci pod časovým tlakem a stěžuje si, že musí dělat příliš mnoho úkolů najednou. Jeden z pěti se cítí naprosto převálcován. Bohužel se úzkosti ze selhání, perfekcionismus a smyslové přetížení zdají být součástí každodenního života lidí. Ale co když stres určuje život a člověk se nedokáže osvobodit ze soukolí úplného duchovního, duševního a fyzického vyčerpání? Pak cesta k vyhoření není daleko. Zejména v západních průmyslových zemích se vyhoření stalo zdánlivě rozšířeným onemocněním. Pocit vyhoření, neschopnost vyrovnat se s neustálým stresem nebo tlakem na práci ‒ počet lidí, kteří trpí vyhořením, stále více roste. Ale rozhodně by nebylo správné spojovat vyhoření výhradně s pracovními podmínkami. Nové výzkumy ukazují, že i nepracující ílidé trpí příznaky vyhoření. Takže nejen pracovní stres hraje roli, ale možná jsou za to za určitých okolností zodpovědné i soukromé konfliktní záležitosti.

Co je to vyhoření?

Termín „burnout“ pro vyhoření byl poprvé vytvořen americkým psychoterapeutem Herbertem Freudenbergerem. Tak popsal v 70. letech 20. století svůj stav poté, co pracoval dlouhou dobu nad své síly. Cítil se vyhořelý, zahlcený a totálně vyčerpaný. Takže termín „burnout“ se překládá jako „vyhoření“. Koneckonců, burnout je stav fyzického a emocionálního „vyhoření“. Lidé postižení vyhořením trpí symptomy, jako jsou nedostatek energie, nespavost a únava. To je doprovázeno extrémním a stálým tlakem na čas a výkon, stejně jako neschopností ve volném čase vypnout. S tím je také často spojený pocit, že za odvedenou práci se nedostává dostatek uznání uznání. Celkově to znamená ztrátu kvality života a radosti ze života. Nebezpečí vyhoření spočívá v tom, že související příznaky se zpočátku rozvíjejí bez povšimnutí po delší časové období. Takže se vyhoření neprojeví zničehonic, ale dochází k pomalu běžícímu procesu, který se vyznačuje různými fázemi.

Fáze vyhoření

Pro průběh fází vyhoření existuje řada vědeckých klasifikací a popisů. Například výše uvedený americký psychoterapeut Herbert Freudenberger popsal průběh ve dvanácti stupních cyklu. Řada dalších psychologů, expertů na vyhoření, terapeutů a lékařů rozděluje cykly zase jinak. To může být proto, že fáze v praxi nejsou jasně diferencovány, vzájemně se mísí nebo překrývají. Například lidé postižení vyhořením mohou trpět několika fázemi/stádii současně. Navíc podle ICD (Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních problémů) není syndrom vyhoření považován za chorobu sám o sobě, ale spíše za problém vyrovnávání se se životem. Také není vždy zřejmý rozdíl mezi syndromem vyhoření a depresí. Takže následující rozdělení průběhu fází nemá žádný nárok na obecnou platnost, ale určitě může být popsáno jako typické: První fáze vyhoření: Pocit nepostradatelnosti, nedostatek času, odkládání vlastních potřeb, hyperaktivita. Ale první známky vyčerpání a únavy jsou také patrné. Druhá fáze vyhoření: Pocit nedostatku uznání, pocit rozčarování, hromadění nepřítomností, služba podle předpisu, přechod na rekreační aktivity. Třetí fáze vyhoření: Emocionální ústup, změny nálad, podrážděnost, pocity viny, vnitřní prázdnota, nedostatek zájmu také o volnočasové aktivity, oslabení společenského života, pocit osamělosti. Čtvrtá fáze vyhoření: První psychosomatické reakce, jako jsou poruchy spánku, svalové napětí, oslabení imunitního systému a bolesti hlavy. Také se často projevují změny ve stravovacích návycích, nebezpečí zneužívání alkoholu a drog, zvýšený přístup k poživatinám, jako jsou tabák, káva atd. Pátá fáze vyhoření: Negativní postoj k životu, nedostatek perspektivy, pocit beznaděje a marnosti, zoufalství, myšlenky na sebevraždu.

Co dělat při vyhoření?

Bohužel neexistuje žádná standardní terapie, která by mohla potlačit vyhoření nebo dokonce způsobit zotavení postiženého. Důvodem je, že vývoj vyhoření je vždy osobní reakcí na požadavky pracoviště (a možná i v soukromém prostředí). Postiženým se však nabízí řada terapií, jako jsou terapie pomocí rozhovorů, programy řízení konfliktů, trénink kognitivního chování, semináře o řízení času atd. V pozdním stádiu je však nezbytné vyhledat odbornou pomoc, případně také ve formě hospitalizace. Nicméně pokud stav fyzického a duševního vyčerpání nedosáhl příliš daleko, člověk stále může ovládat mnohé a převzít odpovědnost za sebe a své tělo. Zde je třeba nejdříve provést dvě zkoušky: očekávání od sebe samého a vlastní nároky. Pomáhá také rozpoznat a vzdát se nerealistických očekávání. Možná se člověk také dostane k poznání, že může mít smysl změnit zaměstnání. Nicméně pokud se to nezdá možné, měli byste mít alespoň dostatek volného času. V každém případě je důležité, abyste našli cestu zpět do zdravého a řádného životního stylu a snažili se znovu získat fyzickou i duševní rovnováhu. Nicméně je to problematické, jestliže již došlo k výše uvedeným psychosomatickým reakcím, jako jsou poruchy spánku, napětí svalů, oslabení imunitního systému a bolesti hlavy. Ale i zde existuje možnost terapie při položení otázky „Co dělat při vyhoření?“. V podstatě jde o aktivaci a podporu samoléčebných schopností těla. Přitom musí člověk vědět, že imunitní systém v těle je komplexní síť, která pomocí sofistikovaného obranného systému odráží asi 90 procent všech infekcí a mnoho dalších útoků na zdraví. Součástí tohoto složitého obranného mechanismu jsou bílé krvinky, takzvané leukocyty. Vyskytují se téměř v celém těle a jsou v případě infekce nebo jiných útoků na zdraví řízeny informačními bílkovinami nebo semiochemikáliemi. Ovšem samotný imunitní systém není nezranitelný. Onemocnění a infekce ho ovlivňují, stejně jako například alkohol, drogy, příliš málo spánku nebo příliš mnoho stresu. Dokonce i samotný spánek stojí ve středu samoléčebných sil. Nedávný výzkum ukázal, že v noci dochází k přerozdělování krve v organismu. Imunologické procesy v průběhu noční fáze spánku mají tedy mnohem větší význam, než se předpokládalo. Slibnou možností terapie pro mobilizaci samoléčebných sil je fyzikální terapie cév BEMER.