Váš kontakt: Blanka Třísková Vlková
+420775011978

Fyzikální terapie cév

Therapy

BEMER dokáže zlepšit omezené prokrvení těch nejmenších cév, a tím pádem podpořit tělu vlastní svépomocné ozdravovací a regenerační procesy. Prokrvení je v podstatě zásobovací systém lidského těla. 75 % z nich je v oblasti nejmenších cév (mikrocirkulace). V oblasti, kde krevní buňky zajišťují živiny a kyslík pro tkáně a orgány a na cestě zpátky odvádějí odpadní produkty k likvidaci. Pouze s pomocí těchto procesů zásobování a likvidace mohou buňky těla plnit své rozmanité úkoly udržující život a poskytovat tělu energii. Srdce zajišťuje, že se krevní buňky pohybují v krevním řečišti. Ale: Celkově musí krevní tělíska zásobovat a vyčistit více než 120 000 kilometrů. Vzhledem k tomu, že toto srdce samo nezvládne, potřebuje pomoc: Menší cévy pohánějí krevní buňky prostřednictvím vlastních pumpovacích pohybů (vasomotion), a tím podporují srdce. Svými pohyby navíc regulují tok krve tak, aby byly oblasti s aktuálně vyšší potřebou zásobení prokrvovány lépe než ty, jejichž aktuální potřeba je dočasně nižší. Příklad: V průběhu sportovních aktivit stoupají nároky svalů na zásobování, zatímco nároky mozku mírně poklesnou. V případě učení je tomu přesně obráceně. Pomocí čerpacích pohybů nejmenších cév tedy dělají krevní buňky svou práci – a sice tam, kde je akorát nejvíce potřebná. Výsledek je k pohledání: Dochází k posílení imunity, nárůstu tělesné a duševní výkonnosti, lepšímu boji proti onemocněním a lepšímu transportu léků na cílové místo.

Hodně stresu, nedostatek spánku, jednostranná výživa, nezdravé životní návyky, nemoc a přirozeně i stárnutí ovšem zpomalují čerpací pohyby nejmenších cév. Tento problém se týká převážné většiny lidí. Krvinky se pak pohybují příliš pozvolna a nejsou schopny dostatečně plnit své úkoly. Dlouhodobé nedostatečné zásobování tkání a orgánů vede k poklesu tělesné a duševní výkonnosti, ke vzniku bolestí, poruch duševního rozpoložení a nemocem.

Fyzikální terapie cév BEMER dokáže načrtnutým problémům v rámci přirozených mezí čelit. Pomocí elektromagnetických stimulačních signálů stimuluje čerpací pohyby nejmenších cév, díky čemuž dovede v této oblasti opět normalizovat průtok krve. Dochází tím k lepšímu zásobování buněk v těle, které pak dovedou lépe dostát svým různorodým úkolům: například bojovat proti nemocem a bolestem, hojit rány, dodávat energii pro výkonnost těla i ducha nebo obnovit dobré duševní rozpoložení.

BEMER ovšem může poskytnout cennou podporu také amatérským a profesionálním sportovcům. Neboť prokrvení nejmenších cév v souladu s jejich potřebami umožňuje docílit kratší fáze pro zahřátí a uvolnění svalů, jakož i rychlejší regeneraci, což se odráží v možnosti realizovat efektivnější tréninkové celky. Navíc tak dochází v ideálním případě k okamžité nápravě mikroskopických poranění, díky čemuž lze preventivně zamezit vzniku větších následujících poranění.

Vědecky prokázáno

Fyzikální terapie cév BEMER

Oblasti aplikace

  • TerapieTerapie

    Terapie v případě onemocnění, podpora imunitní reakce, aktivace samoléčebných procesů stimulací mikrocirkulace.

  • PrevencePrevence

    Pozitivní vliv na celkový stav, zdraví a spánek. To všechno vede k lepší kvalitě života.

  • Zvýšení výkonuZvýšení výkonu

    Podpora látkové výměny pro nárůst výkonnosti, posílení schopnosti odezvy, snížení rizika sportovních zranění, rychlejší regenerace.